Uren Luren 4H

Frå haustfest 21. oktober 2012

Frå haustfest 21. oktober 2012

Styre:

Mari Meland, marimeland2002@gmail.com, 949 71 427. (Leiar)
Ingrid Matre Rosseland (Nestleiar)
Susanne Onarheim (Sekretær)
Malene Kristine Meidell Alsaker (Kasserar)
Oda Skaten Aarbakke (Styremedlem)
Jannike Berge Espevik (Styremedlem)
Camilla Matre Rosseland (Styremedlem)
Julie Kristine Aarvik (Styremedlem)

Kontaktar:

Leiar: Mari Meland
E-post:marimeland2002@gmail.com
Tlf.: 94 97 14 27
Vaksen rådgjevar: Åshild Matre
E-post: gunnaraashild@msn.com
Tlf.: 92 28 97 18

Medlemsavgift:

450,- for hovudmedlem og 250,- for sysken.

Døme på aktivitetar:

  • Haustfest med utstilling
  • Leir
  • Blåtur
  • 4H dagen
  • Julemøte
  • Skøytetur

Møtestad:

Onarheim skule. Det vert halde møte ein gong i månaden.

Smieloftet på Årbakka

Aldersgruppe:

Om lag 10-18 år.

http://www.4h.no/